Therac-25 là một máy xạ trị được công ty Năng lượng nguyên tử của Canada Limited (AECL) sản xuất vào năm 1982 sau các sản phẩm Therac-6 và Therac-20 (các sản phẩm trước đó đã được sản xuất trong quan hệ đối tác với CGR của Pháp).

Máy xạ trị này có liên quan đến ít nhất sáu vụ tai nạn từ năm 1985 đến 1987, trong đó bệnh nhân được dùng quá liều bức xạ.[1]:425 Vì lỗi lập trình đồng thời, đôi khi nó cho bệnh nhân liều bức xạ cao gấp hàng trăm lần bình thường, dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.[2] Những tai nạn này nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc kiểm soát phần mềm của các hệ thống an toàn quan trọng, và chúng đã trở thành một nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực tin học và công nghệ phần mềm. Ngoài ra sự quá tự tin của các kỹ sư[1]:428 và thiếu khả năng giải quyết các lỗi phần mềm được báo cáo, được nhấn mạnh như một trường hợp cực đoan mà các kỹ sư quá tự tin trong công việc ban đầu của họ và không tin rằng các tuyên bố của người dùng cuối gây ra hậu quả căng thẳng.

Mô tả vấn đềSửa đổi

Sáu tai nạn được ghi nhận xảy ra khi chùm electron cao hiện tại được tạo ra trong chế độ chụp X quang được truyền trực tiếp cho bệnh nhân. Hai lỗi phần mềm xảy ra:[3] Lỗi thứ nhất, khi người vận hành chọn chế độ X quang không chính xác trước khi nhanh chóng chuyển sang chế độ điện tử, cho phép chùm tia điện tử được đặt cho chế độ chụp X-quang mà không có mục tiêu X-quang. Một lỗi thứ hai cho phép chùm tia điện tử kích hoạt trong chế độ ánh sáng trường, trong đó không có máy quét chùm tia nào hoạt động hoặc mục tiêu được đặt đúng vị trí.

Các mô hình trước đã có chế độ khóa phần cứng để ngăn chặn lỗi như vậy, nhưng Therac-25 đã loại bỏ chúng, tin hoàn toàn vào kiểm tra phần mềm cho an toàn.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Baase, Sara (2008). A Gift of Fire. Pearson Prentice Hall.
  2. ^ Leveson, Nancy G.; Turner, Clark S. (tháng 7 năm 1993). “An Investigation of the Therac-25 Accidents” (PDF). IEEE Computer. 26 (7): 18–41.
  3. ^ Levenson, Nancy (1995). “Safeware: System Safety and Computers. Appendix A: Medical Devices: The Therac-25” (PDF). Addison-Wesley.