Thiên hà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thiên Hà)

Thiên hà hay Thiên Hà có thể là:

  • Thiên hà: một tập hợp các ngôi sao trong vũ trụ
  • Thiên Hà: một quận của thành phố Quảng Châu, Trung Quốc