Thiên Trì

trang định hướng Wikimedia

Thiên Trì là từ gốc Hán-Việt (tiếng Trung: 天池), nghĩa là ao trời. Nó có thể chỉ tới: