Thiên hà hình hạt đậu

loại thiên hà

Thiên hà hình hạt đậu hay thiên hà thấu kính là loại thiên hà nằm trung gian giữa một thiên hà elipthiên hà xoắn ốc trong phân loại hình thái của thiên hà.[1] Thiên hà hạt đậu là những thiên hà hình đĩa (giống các thiên hà xoắn ốc) đã sử dụng hết hoặc mất hầu hết khối lượng liên sao của nó và do đó có rất ít sự hình thành sao đang diễn ra.[2] Tuy nhiên, chúng còn giữ một lượng đáng kể bụi trong đĩa của chúng.

The NGC 5866.

Chú thích

sửa
  1. ^ R. J. Buta; H. G. Corwin, Jr.; S. C. Odewahn (2007s). The de Vaucouleurs Atlas of Galaxies. Cambridge: Cambridge University. ISBN 978-0521820486.
  2. ^ DeGraaff, Regina Barber; Blakeslee, John P.; Meurer, Gerhardt R.; Putman, Mary E. (tháng 12 năm 2007). “A Galaxy in Transition: Structure, Globular Clusters, and Distance of the Star-Forming S0 Galaxy NGC 1533 in Dorado”. The Astrophysical Journal. 671 (2): 1624–1639. Bibcode:2007ApJ...671.1624D. doi:10.1086/523640.