Thiên hoàng (tôn hiệu)

Thiên Hoàng (chữ Hán:天皇) là tôn hiệu hoặc thụy hiệu của một số vị hoàng đế Trung Quốc.

Tôn hiệu sửa

Thụy hiệu sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa