Thiên hoàng (tôn hiệu)

Thiên Hoàng (chữ Hán:天皇) là tôn hiệu hoặc thụy hiệu của một số vị hoàng đế Trung Quốc.

Tôn hiệuSửa đổi

Thụy hiệuSửa đổi

Trường hợp khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi