Thiên thể Troia của Sao Thiên Vương

Thiên thể Troia của Sao Thiên Vương là những thiên thể có điểm Lagrange cân bằng bền và cùng quỹ đạo với Sao Thiên Vương. Đây là những hành tinh nhỏ, và chúng đều nằm trong vùng L4. Hiện tại, mới chỉ có hai thiên thể Troia như vậy được phát hiện.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi