Thiết Sơn (铁山区, Hán Việt: Thiết Sơn khu) là một quận thuộc địa cấp thị Hoàng Thạch (黄石市), tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 28,7 km2, dân số năm 2004 là 68.000 người, mã số bưu chính. Về mặt hành chính, quận này được chia ra thành các đơn vị hành chính gồm 2 nhai đạo: Thiết Sơn và Lộc Chương Sơn.

Tham khảoSửa đổi