Thiết Sơn Cảng

Thiết Sơn Cảng khu (铁山港区), là một quận của thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Quận này có 3 trấn và tổng cộng 39 làng.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

3 trấn:

  • Nam Khang (南康)
  • Doanh Bàn (营盘)
  • Hưng Cảng (兴港)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi