Thiết bị

trang định hướng Wikimedia

Thiết bị, trang bị hay dụng cụ thường đề cập đến một bộ công cụ hoặc các đối tượng khác, được sử dụng để đạt được một mục đích cụ thể. Các công việc khác nhau đòi hỏi các loại thiết bị khác nhau.[1]

Các loại thiết bị

sửa

Các loại thiết bị bao gồm:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Steven Nahmias, Tava Lennon Olsen, Production and Operations Analysis: Seventh Edition (2015), p. 490.