Thiết bị điện tử

Thiết bị điện tử là các công cụ điện tử được tạo từ các vật Dẫn điện và Bán dẫn điện bao gồm:

Thiết bị điện tử tạo từ vật Dẫn điệnSửa đổi

  1. Điện trở: Thiết bị điện có khả năng làm giảm dòng điện.
  2. Tụ điện: Thiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng điện trường.
  3. Cuộn cảm (Cuộn từ): Thiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng từ trường.
  4. Công tắc: Thiết bị điện có khả năng đóng mở mạch điện
  5. Cầu chì: Thiết bị điện có khả năng hở (ngắt) mạch điện khi dòng điện đi qua cầu chì vượt quá mức dẫn điện danh định của cầu chì.
  6. Biến điện: Thiết bị điện có khả năng tăng, giảm, dẫn điện.

Thiết bị điện tử tạo từ vật Bán dẫn điệnSửa đổi

  1. Điốt
  2. Transistor
  3. FET, JFET, MOSFET
  4. IC

Tham khảoSửa đổi