Thiết bị hiển thị

thiết bị thể hiện hình ảnh

Một thiết bị hiển thị là một thiết bị thể hiện hình ảnh. Hầu hết màn hình tác động tới mắt để tạo hình ảnh; nhưng cũng có màn hình dành riêng cho người mù sử dụng chuyển động cơ học thay đổi độ lồi lõm của một bề mặt để người mù cảm nhận được hình ảnh qua ngón tay.

Đèn Nixie, Màn hình LEDMàn hình VF, từ trên xuống dưới

Các thiết bị hiển thị thông dụng gồm sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

(bằng tiếng Anh)