Thiếu hiểu biết

Thiếu hiểu biết là sự thiếu kiến thứcthông tin. Thiếu hiểu biết bao gồm ba loại khác nhau: thiếu hiểu biết thực tế, thiếu hiểu biết về đối tượng và thiếu hiểu biết về kỹ thuật (thiếu kiến thức về cách làm một cái gì đó).[1][2][3][4]

Trước khi phát triển lý thuyết mầm bệnh, nhiều người đã thờ ơ tin rằng bệnh tật được lây lan qua "không khí xấu", như được mô tả trong minh họa năm 1831 này của Robert Seymour.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nottelmann, Nikolaj. "ignorance." Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert Audi, Cambridge University Press, 3rd edition, 2015.
  2. ^ [null Firestein], Stuart. Ignorance: How It Drives Science. Oxford University Press, 2012.
  3. ^ Schieman, Scott and Gabriele Plickert. "How Knowledge Is Power: Education and the Sense of Control." Social Forces, vol. 87, no. 1, Sept. 2008, pp. 153-183.
  4. ^ Lehmann-Haupt, Christopher (ngày 29 tháng 3 năm 1984). “Books of The Times”. The New York Times. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Đọc thêmSửa đổi