Thiếu khanh (tiếng Trung: 少卿) là chức quan trong lịch sử phương Đông thời cổ đại.

Trung Quốc sửa

Thiếu khanh là chức quan cấp phó của Khanh trong một cơ quan Cửu tự (sau là Ngũ tự).

Việt Nam sửa

Thiếu khanh là chức quan phó quan, dưới chức Khanh, trong một cơ quan Lục tự.

Thời Nguyễn:

Tham khảo sửa

Chú thích sửa