Thiền

(Đổi hướng từ Thiền định)

Thiền có thể là các khái niệm chi tiết sau

Xem thêmSửa đổi