Thiểm

trang định hướng Wikimedia

Thiểm có thể là:

  • Tên gọi tắt của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
  • Huyện Thiểm thuộc địa cấp thị Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đây cũng là địa danh cổ Thiểm ấp thời Chiến Quốc Trung Quốc.