Thomas Callister Hales (sinh ngày 4 tháng 6 năm 1958) là một nhà toán học người Mỹ làm việc với chương trình Langlands. Trong lĩnh vực này, ông đã chứng minh được một trường hợp đặc biệt của bổ đề cơ bản cho nhóm Sp4. Nhiều ý tưởng của ông sau này đã được sử dụng để hoàn thiện chứng minh cuối cùng do Ngô Bảo Châu tìm ra. Ông nổi tiếng vì chứng minh được giả thuyết Kepler, một bài toán hàng thế kỷ chưa có lời giải trong hình học rời rạc. Ông cũng là người chứng minh giả thuyết Tổ ong.

Thomas Hales
Sinh4 tháng 6, 1958 (65 tuổi)
San Antonio, Texas
Quốc tịchAmerican
Trường lớpPrinceton University
Nổi tiếng vìChứng minh giả thuyết Kepler, giả thuyết Tổ ong
Sự nghiệp khoa học
NgànhToán học
Nơi công tácUniversity of Pittsburgh
University of Michigan
Người hướng dẫn luận án tiến sĩRobert Langlands

Giáo dục sửa

Hales nhận bằng tiến sĩ tại đại học Princeton.

Sự nghiệp toán học sửa

Hales, trước đây ở đại học Michigan, bây giờ là giáo sư Mellon về toán ở đại học Pittsburgh, ủng hộ việc hình thức hóa toán học để đảm bảo tính chặt chẽ trong một kỷ nguyên khi mà các chứng minh trở nên ngày càng phức tạp và máy tính dần trở nên cần thiết trong việc xác minh tính đúng đắn của các chứng minh. Dự án gần đây của Hales, có tên dự án Flyspeck, nhằm hình thức hóa chứng minh của ông cho giả thuyết Kepler sử dụng phần mềm chứng minh định lý HOL-Light.

[1][2][3]

Vào năm 2012, ông trở nhà hội viên hội toán học Mỹ (fellow of the American Mathematical Society).[4]

Ghi chú sửa

  1. ^ Hales's page Lưu trữ 2021-02-24 tại Wayback Machine at the University of Pittsburgh Math Department
  2. ^ Flyspeck Project
  3. ^ Hales solves oldest problem in discrete geometry Lưu trữ 2007-05-29 tại Wayback Machine The University Record (University of Michigan), ngày 16 tháng 9 năm 1998
  4. ^ List of Fellows of the American Mathematical Society, retrieved 2013-01-19.

Liên kết ngoài sửa