Thuận Đức (Nhà Thanh)

Thuận Đức (chữ Hán: 順德; 1754 - 1801), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Thuận Đức được sinh ra vào giờ Sửu, ngày 2 tháng 3 (âm lịch) năm Càn Long thứ 19 (1754), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ bảy của Dĩ cách Phụng ân Phụ quốc công Cửu Thành, mẹ ông là Thứ thiếp Vương thị (王氏). Ông là em trai ruột của Trấn quốc Tướng quân Khiêm Đức.

Năm thứ 32 (1767), tháng 6, anh trai ông qua đời mà không có con nối dõi, ông được thừa tập tước vị Anh Thân vương đời thứ 9, nhưng Anh vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Phụng ân Tướng quân (奉恩將軍).

Năm thứ 42 (1777), tháng 6, thụ chức Phó Hộ quân Tham lĩnh. 1 năm sau (1778), tháng 3, thăng làm Hộ quân Tham lĩnh.

Năm thứ 57 (1792), tháng giêng, nhậm Phượng Hoàng thành Thủ úy (鳳凰城守尉).

Năm thứ 59 (1794), tháng 2, ông bị bệnh nên xin được cáo lui. Tháng 11 cùng năm, bệnh tình thuyên giảm nên ông được nhậm chức Tiền phong Tham lĩnh (前鋒叅領).

Năm thứ 60 (1795), tháng 10, thụ chức Thái lăng Tổng quản (泰陵總管).

Năm Gia Khánh nguyên niên (1796), tháng 10, vì bệnh tình tái phái nên ông xin phép hưu trí, thoái tước. Tước vị sẽ do trưởng tử Hoa Anh tập tước.

Năm thứ 5 (1800), ngày 11 tháng 12 (âm lịch), buổi trưa, ông qua đời, thọ 48 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Nguyên phối: Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏), con gái của Công Triệu Đức (公兆德).
  • Kế thất: Ba Lâm thị (巴林氏), con gái của Thịnh Vượng (盛旺).
  • Tam Kế thất: Thư Mục Lộc thị (舒穆魯氏), con gái của Võ Nột (武訥).

Thứ thiếpSửa đổi

  • Cao thị (高氏), con gái của Cao Đạt (高達).

Con traiSửa đổi

  1. Hoa Anh (華英; 1791 - 1831), mẹ là Tam Kế Phu nhân Thư Mục Lộc thị. Năm 1797 được thừa tập tước vị Anh Thân vương và được phong Phụng ân Tướng quân (奉恩將軍). Có hai con trai.

Tham khảoSửa đổi