Thuận Hà

xã thuộc Đắk Song

Thuận Hà là một xã thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông. Xã này được thành lập theo Nghị định số 155/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2007 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Thuận Hà

Hành chính
TỉnhĐắk Nông
HuyệnĐắk Song
Địa lý
Dân số
Khác

Theo nghị định này, Thành lập xã Thuận Hà thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở điều chỉnh 2.448 ha diện tích tự nhiên và 2.743 người của xã Đắk Song; 390 ha diện tích tự nhiên và 188 người của xã Đắk N'Drung; 2.805 ha diện tích tự nhiên và 722 người của xã Thuận Hạnh.

Xã Thuận Hà có 5.643 ha diện tích tự nhiên và 3.653 người.

Địa giới hành chính xã Thuận Hà: Đông giáp xã Đắk Song, huyện Đắk Song; Tây giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức và xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song; Bắc giáp xã Thuận Hạnh và xã Đắk Song, huyện Đắk Song.

Tham khảoSửa đổi