Mở trình đơn chính

Phủ Thuận Thiên là một khu vực hành chính của Trung Quốc trong các triều đại nhà Minhnhà Thanh, tương đương với đô thị Bắc KinhCộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay. Tuy nhiên, khu vực của khu vực tài phán tỉnh là khác nhau. Thuật ngữ "phủ Thuận Thiên" cũng đề cập đến yamen (văn phòng) của chính quyền địa phương của tỉnh.

顺天府
Phủ Thuận Thiên
Phủ của Nhà Minh, Đại Thuận, Nhà Thanh, Trung Hoa Dân quốc
1403–1914
Lịch sử
 -  Thành lập 1403
 -  Giải thể 1914
Ngày nay là một phần của  Trung Quốc
  Bắc Kinh
Hà Bắc
Thiên Tân
Phủ Thuận Thiên
Tiếng Trung 順天府

Xem thêmSửa đổi