Thuận Thiên (phủ cũ Trung Quốc)

phủ cũ của Trung Quốc

Phủ Thuận Thiên là một khu vực hành chính của Trung Quốc trong các triều đại nhà Minh[1]Thanh, tương đương với đô thị Bắc KinhCộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay. Tuy nhiên, khu vực của khu vực tài phán tỉnh là khác nhau. Thuật ngữ "phủ Thuận Thiên" cũng đề cập đến yamen (phân môn) của chính quyền địa phương của tỉnh.

Phủ Thuận Thiên
顺天府
Phủ của Nhà Minh, Đại Thuận, Nhà Thanh, Trung Hoa Dân Quốc
1403–1914
Lịch sử
 -  Thành lập 1403
 -  Giải thể 1914
Hiện nay là một phần của  Trung Quốc
  Bắc Kinh
  Hà Bắc
  Thiên Tân
Thuận Thiên
Tiếng Trung順天府

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Zhang, Tingyu. “卷40”. Lịch sử nhà Minh (明史).