Thuận Vương

trang định hướng Wikimedia

Thuận Vương (chữ Hán 順王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa