Thuế lũy thoái

Thuế lũy thoái (tiếng Anh: regressive tax) là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỉ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế.

Tham khảoSửa đổi