Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu đánh trên thu nhập do cá nhân kiếm được và ngày càng trở nên một bộ phận quan trọng trong các khoản thu ngân sách tại Việt Nam.[1]

 1. Người nộp thuế: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam.
  • Cá nhân cư trú: phải nộp thuế cho các khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  • Cá nhân không cư trú: chỉ phải nộp thuế cho các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam
 2. Thu nhập chịu thuế: Hiên nay Chính phủ Việt Nam đánh thuế thu nhập cá nhập trên 6 khoản thu nhập:
  1. Thu nhập từ kinh doanh
  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  3. Thu nhập từ đầu tư vốn
  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
  5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
  6. Thu nhập từ trúng thưởng
  7. Thu nhập từ bản quyền
  8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
  9. Thu nhập từ nhận thừa kế
  10. Thu nhập từ nhận quà tặng
 3. Căn cứ tính thuế: Thu nhập tính thuế cho từng loại thu nhập và thuế suất tương ứng

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC 2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân”. thuvienphapluat.vn. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2021.