Thuốc phóng là chất khi chịu tác động bởi xung nhiệt hay tia lửa từ bên ngoài thì cháy tạo nên một lượng khí lớn đẩy một vật thể đi. Các vật thể đẩy đi có thể là đầu đạn, tên lửa, rốc két, pháo hoa. Thuốc phóng có thể ở dạng chất rắn, chất lỏng, hoặc chất khí. Các loại thuốc phóng được dùng trong quân sựnhiên liệu đẩy động cơ phản lực, nhiên liệu đẩy rốc két, thuốc nổ đen, thuốc phóng không khói.

Phân loại sửa

  1. Theo dạng
  2. Theo khí sinh ra
  3. Theo thành phần

Thuốc phóng dạng rắn sửa

Trong lĩnh vực thuật phóng (nghiên cứu sự chuyển động của đường đạn) và thuật làm pháo hoa, thuốc phóng là một dạng của chất nổ (chất nổ yếu) được sử dụng để đẩy đầu đạn từ súng bộ binh hoặc từ pháo nó phân biệt với chất nổ mạnh được nhồi trong các đầu đạn, bom, mìn ở tốc độ nổ của nó nhỏ (thông thường là sự cháy) và có thể điều khiển được. Một vài chất nổ như thuốc súng có thể sử dụng cho cả mục đích thuốc phóng hay thuốc nổ]].

Chất phóng cháy rất nhanh nhưng vẫn có khả năng điều khiển được để tạo ra lực đẩy bởi khí hay áp suất do đó làm tăng tốc đầu đạn hoặc rốc két. Các loại thuốc phóng thông thường nhất có thể dùng cho súng bộ binh, pháo và rốc két là:

Thuốc phóng dạng lỏng sửa

Thuốc phóng dạng lỏng là loại thuốc phóng được tạo thành bởi hỗn hợp của hai hay nhiều chất lỏng tạo nên. Loại này có khả năng sinh công rất lớn, có thể đẩy vật thể đi rất xa thông thường chúng được dùng trong tên lửa. các hỗn hợp điển hình là:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa