Thuộc địa của Ai Cập

Thuộc địa của Ai Cập là những vùng đất trong thời cổ đại bị Ai Cập chiếm bên ngoài nước này. Ai Cập đã đóng quân ở miền nam Canaan trước Triều đại thứ nhất, khoảng 3400-3000 TCN.[1] Thời vua Narmer (pharaoh Narmer) đồ gốm được sản xuất tại Canaan và xuất khẩu đến Ai Cập,[2] từ các vùng như Arad, En Besor, Rafiah và Tel Erani.[2]

Ai Cập ở thời kỳ đỉnh cao đã kiểm soát Crete trên biển Địa Trung Hải. Ngành đóng tàu được người Ai Cập cổ đại biết đến vào đầu năm 3000 trước Công nguyên và có lẽ trước đó. Các Viện Khảo cổ học của Mỹ báo cáo[3] con tàu đầu tiên tìm thấy có niên đại 3000 TCN [4] - có thể thuộc về Pharaoh Aha.[4]

Tuy nhiên, không giống như thuộc địa của chủ nghĩa thực dân châu Âu sau này, các thuộc địa trong thời cổ đại thường có chủ quyền và tự chủ cao.

Các thuộc địa của Ai CậpSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Naomi Porat (1992). “An Egyptian Colony in Southern Palestine During the Late Predynastic to Early Dynastic”. Trong Edwin C. M. van den Brink (biên tập). The Nile Delta in Transition: 4th.-3rd. Millennium B.C.: Proceedings of the Seminar Held in Cairo, 21.-24. October 1990, at the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies. Van den Brink. tr. 433–440. ISBN 978-965-221-015-9. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2013.
  2. ^ a ă Naomi Porat, "Local Industry of Egyptian Pottery in Southern Palestine During the Early Bronze I Period," in Bulletin of the Egyptological, Seminar 8 (1986/1987), trang 109-129. Xem thêm University College London web post, 2000.
  3. ^ Ward, Cheryl. "World's Oldest Planked Boats", in Archaeology (Volume 54, Number 3, tháng 5/tháng 6, 2001). Archaeological Institute of America. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2018.
  4. ^ a ă Schuster, Angela M.H. "This Old Boat", 11 tháng 12 năm 2000. Archaeological Institute of America.