Thu âm và tái tạo âm thanh

Ghi âmphát lại âm thanh là việc ghi chép và tái tạo lại các sóng âm bằng hệ thống điện, cơ khí, điện tử, hoặc kỹ thuật số, bao gồm giọng nói, ca hát, âm nhạc bằng nhạc cụ, hoặc hiệu ứng âm thanh. Có hai lớp công nghệ ghi âm chính là ghi âm analogghi âm số. Ghi âm là việc chuyển các dao động không thấy bằng mắt trong không khí vào một phương tiện lưu trữ như đĩa than. Quy trình này được đảo ngược trong việc phát lại âm thanh, và các biến đổi đã lưu trữ trên phương tiện được biến đổi trở lại thành sóng âm.[1][2][3]

Frances Densmore và thủ lĩnh Blackfoot tên là Mountain Chief làm việc trong một dự án ghi âm của Bureau of American Ethnology (1916).

Tham khảo sửa

  1. ^ Fowler, Charles B. (tháng 10 năm 1967), “The Museum of Music: A History of Mechanical Instruments”, Music Educators Journal, MENC_ The National Association for Music Education, 54 (2): 45–49, doi:10.2307/3391092, JSTOR 3391092, S2CID 190524140
  2. ^ Koetsier, Teun (2001). “On the prehistory of programmable machines: musical automata, looms, calculators”. Mechanism and Machine Theory. Elsevier. 36 (5): 589–603. doi:10.1016/S0094-114X(01)00005-2.
  3. ^ Mitchell, Thomas (2006). Rosslyn Chapel: The Music of the Cubes. Diversions Books. ISBN 0-9554629-0-8.