Thurn und Taxis là tên một nhà quý tộc Đức, mà từ 1748 cư trú ở Regensburg và từ thế kỷ 16 cho tới thế kỷ 18 thăng chức và giàu có nhờ ngành bưu điện. Từ tiền bạc kiếm được trong ngành đó, họ mua đất đai, vào thế kỷ 19 cũng có hãng xưởng kỹ nghệ và các hãng chế bia. Từ 1741 tới 1745 và từ 1748 cho tới khi đế quốc La Mã Thần thánh tan rã vào năm 1806, nhà quý tộc này, từ 1695 là công tước, đại diện cho hoàng đế (Prinzipalkommissar) trong những hội nghị đế quốc (Reichstag) ở Regensburg. Sau khi đế quốc La Mã Thần thánh giải tán vào năm 1806, gia tộc Thurn und Taxis trở thành chủ nhân đất đai đế quốc mà họ quản lý. Hãng bưu điện tư nhân của họ vẫn tiếp tục hoạt động với cơ sở chính ở Frankfurt am Main. Sau chiến thắng trong Chiến tranh Áo-Phổ Phổ đã chiếm đóng thành phố tự do Frankfurt và bắt gia đình Thurn-und-Taxis vào ngày 28 tháng 1 năm 1867 ủy thác lại cơ sở bưu điện cho Phổ, đổi lại với một số tiền bồi thường.

Huy hiệu nhà Thurn und Taxis

Xem thêm sửa

Chú thích sửa