Thuyền là gọi chung những phương tiện giao thông trên mặt nước, thường là đường sông, hoạt động bằng sức người, sức gió, hoặc gắn theo động cơ là máy nổ loại nhỏ. Thuyền dùng để chở người hay hàng hóa, vật dụng.

Một chiếc thuyền ở Việt Nam

Thuyền lớn, hoạt động bằng máy móc, thường gọi là tàu, tàu thủy.

Phân loại sửa

Tùy theo cấu tạo và kích thước, có thể chia ra những loại sau đây:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa