Tiên Chủ

trang định hướng Wikimedia

Tiên Chủ (chữ Hán: 先主) hoặc Tiên Chúa có thể là một trong những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi