Tiêu điểm của thấu kính có hai loại: Tiêu điểm ảnh chính (F')tiêu điểm vật chính (F). Ngoài ra còn có tiêu điểm ảnh phụ và tiêu điểm vật phụ.

Tiêu điểm ảnh chính của TKHT.png

Đối với thấu kính hội tụ: F nằm trước TK một khoảng bằng tiêu cự.

Đối với thấu kính phân kỳ: F nằm sau TK một khoảng bằng tiêu cự.

F và F' luôn đối xứng qua quang tâm O: OF = OF' = f (tiêu cự thấu kính)

Tiêu điểm ảnh phụ và tiêu điểm vật phụ là hình chiếu vuông góc của F' và F lên trục phụ.

Các tiêu điểm ảnh phụ và tiêu điểm vật phụ tương ứng cũng luôn đối xứng qua quang tâm O

Tham khảoSửa đổi