Tiếng Anh Hồng Kôngtiếng Anh được sử dụng tại Hồng Kông. Biến thể này là một biến thể của người học hoặc ngôn ngữ mới nổi từ Tiếng Anh, chủ yếu là kết quả từ Hồng Kông và ảnh hưởng của những người nói Tiếng Quảng Châu Hồng Kông.

Tiếng Anh Hồng Kông
Sử dụng tạiHồng Kông
Khu vựcĐông Á
Phân loạiẤn-Âu
Hệ chữ viếtLatin
Mã ngôn ngữ
ISO 639-3eng
Vị trí tại Hồng Kông (Trung Quốc)
Bài viết này có chứa ký tự ngữ âm IPA. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để biết hướng dẫn giới thiệu về các ký hiệu IPA, xem Trợ giúp:IPA.
Tiếng Anh Hồng Kông

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức tại Hồng Kông và được sử dụng rộng rãi trong Chính phủ, giới học thuật, kinh doanhtòa án. Tất cả các dấu hiệu đường bộ và chính phủ là song ngữ. Những người nói tiếng Anh hoặc được dạy tiếng Anh được coi là những người ưu tú và thượng lưu.[1]

Kể từ khi chuyển giao Hồng Kông, tiếng Anh ở Hồng Kông chủ yếu vẫn là ngôn ngữ thứ hai, trái ngược hay cùng với Singapore, nơi tiếng Anh đã chuyển sang ngôn ngữ thứ nhất và nhì.

Tình trạng Sửa đổi

Sự tồn tại của tiếng Anh Hồng Kông, như một sự khác biệt của ngôn ngữ tiếng Anh, vẫn là vấn đề tranh luận giữa nhiều học giả.

Phát âm Sửa đổi

Do kết quả của di sản thuộc địa, cách phát âm tiếng Anh Hồng Kông được cho là ban đầu dựa trên tiếng Anh,[2] Tuy nhiên, ngày nay, có những tính năng mới về phát âm bắt nguồn từ tiếng Anh Mỹ,[3] và ảnh hưởng của tiếng Anh Mỹ đã xuất hiện.[4] Hơn nữa, dường như có một số phát triển sáng tạo duy nhất cho tiếng Anh Hồng Kông, chẳng hạn như sự phân chia trong việc thực hiện /v/ và [f] hay [w].[5] và là một tính năng khác.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Bản mẫu:Cite tạp chí
  2. ^ Hung, T. N. (2012). Hong Kong English. In E. L. Low & Azirah Hashim (Eds.), English in Southeast Asia: Features, policy and language in use (pp. 113–133). Amsterdam: John Benjamins.
  3. ^ Setter, Jane; Wong, Cathy S.P.; Chan, Brian H.S. (2010). Hong Kong English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  4. ^ Chan, J. Y. H. (2013). Contextual variation in Hong Kong English. World Englishes, 32, 54–74.
  5. ^ Hung, T. N. (2007). Innovation in second language phonology. In T. Hoffmann & L. Siebers (Eds.), World Englishes: Problems, properties and prospects (pp. 227–237). Amsterdam: John Benjamins.

Liên kết ngoài Sửa đổi