Báo Tiếng Dân là cơ quan ngôn luận độc lập đầu tiên tại An Nam (Trung Kỳ), do ông Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), một nho gia thuộc trường phái duy tân, phát hành. Tòa soạn báo đặt tại Huế, phổ biến và có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức miền Trung trong gần 16 năm dài, từ 1927 tới năm 1943.

Lịch sửSửa đổi

Trước thời Pháp chiếm Nam kỳ, Việt Nam chưa hề có báo chí và kỹ nghệ báo chí và xuất bản nhập cảng vào Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Tờ báo đầu tiên xuất hiện tại Đông Dương là tờ Le Bulletin Officiel d'Expédition de la Cochinchine (Thành tích biểu viễn chinh Nam Kỳ), bằng tiếng Pháp, ra mắt ngày 29 tháng 9 năm 1861. Tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt mới (chữ Quốc ngữ) là tờ Gia Định Báo, do Trương Vĩnh Ký làm chủ biên, được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn.

Diễn tiến việc ra báoSửa đổi

Chủ trươngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi