Thiều Châu thổ thoại (phồn thể: 韶州土話; giản thể: 韶州土话) là một thứ tiếng Trung Quốc không được phân loại được nói ở vùng biên giới của các tỉnh Quảng Đông, Hồ NamQuảng Tây. Tiếng Thiều Châu là ngôn ngữ của nữ thư.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa