Tiết diệnhình phẳng có được do cắt một hình khối bằng một mặt phẳng.

Các trường hợp thường gặp:

Tiết diện của hình cầu là hình tròn:  

Tiết diện là Ba đường conic với các mặt phẳng cắt ở các vị trí khác nhau:  

Tham khảoSửa đổi