Trong hình họckhoa học, tiết diện hay thiết diệnphép giao không rỗng của một vật rắn trong không gian ba chiều với một mặt phẳng hoặc tương tự trong không gian có chiều cao hơn. Cắt một đối tượng thành nhiều lát sẽ tạo ra nhiều mặt cắt song song.

Mặt cắt ngang của một hình trụ đặc

Các trường hợp thường gặp

Tiết diện của hình cầu là hình tròn:  

Tiết diện là Ba đường conic với các mặt phẳng cắt ở các vị trí khác nhau:  

Tham khảo

sửa