Tiềm Sơn (chữ Hán giản thể: 潜山县, Hán Việt: Tiềm Sơn huyện) là một huyện của địa cấp thị An Khánh, tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1686 km², dân số 570.000 người, mã số bưu chính 246300, huyện lỵ đóng tại trấn Mai Thành. Tại huyện này có Thiên Trụ Sơn. Về mặt hành chính, huyện Tiềm Sơn được chia thành 11 trấn và 19 hương.

  • Trấn: Mai Thành, Hoàng Nê, Nguyên Đàm, Kỳ Bàn, Vương Hà, Dư Tỉnh, Thủy Hống, Hoàng Bách, Quan Trang, Tra Thủy, Thiên Trụ San.
  • Hương: Do Bá, Cổ Tỉnh, Bài Lâu, Đậu Mỗ, Long Đàm, Đỗ Phu, Lĩnh Đầu, Thanh Lâu, Hoàng Trung, Ngũ Miếu, Tam Diệu, Nghịch Thủy, Bành Hà, Cát Đỗ, Long Quan, Tháp Phán, Thủy Quý, Hậu Xung.

Tham khảoSửa đổi