Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Tiền Gorlos (Tiền Quách Nhĩ La Tư) (chữ Hán giản thể:前郭尔罗斯蒙古族自治县) là một huyện tự trị thuộc địa cấp thị Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này được thành lập năm 1956, có diện tích 5117 ki-lô-mét vuông, dân số 570.000 người. Mã số bưu chính là 131100. Chính quyền huyện đóng tại trấn Tiền Quách. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 9 trấn, 16 hương.

  • Trấn: Tiền Quách, Tân Miếu, Trường Sơn, Vương Phủ Trạm, Thâm Tỉnh Tự, Tra Can Hoa, Ô Lan Đồ Dát, Bát Lang, Cáp Lạp Mao Đô.
  • Hương: Ô Lan Tháp Lạp, Đông Tam Gia Tử, Ô Lan Ngao Đô, Cô Điếm, Mục Gia, Mông Cổ Đồn, Sáo Hạo Thái, Trùng Tân, Cát lạp Thổ, Tân Lập, Trường Long, Đại Sơn, Hồng Tuyền, Đại Lý Ba, Bảo Điện, Bình Phong.

Tham khảo sửa