Tiểu văn hóa hay nhóm văn hóa là một nhóm người thuộc một nền văn hóa tự tách biệt mình với nền văn hóa lớn hơn đó, mặc dù thường vẫn lưu giữ những nguyên tắc cơ bản của nó. Định nghĩa chính xác thì có nhiều thay đổi, Oxford English Dictionary định nghĩa tiểu văn hóa là "một nhóm văn hóa trong một văn hóa lớn hơn, thường có những niềm tin hoặc mối quan tâm khác biệt với nền văn hóa lớn hơn."[1]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.