Tia Sáng (báo năm 1938)

Tia Sáng là một tờ báo tiếng Việt theo chủ nghĩa Trotsky. Tia Sáng là cơ quan chính thức của nhóm Tháng Mười (tiếng Anh: October group), được thành lập vào năm 1938.[1] Đây là tờ báo thay thế cho tờ báo ngầm Tháng Mười. Ban đầu báo được phát hành hàng tuần, nhưng đến đầu năm thì chuyển sang nhật báo.[2][3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Fukui, Haruhiro.
  2. ^ Patti, Archimedes L.A. Why Viet Nam?: Prelude to America's Albatross.
  3. ^ Bách khoa - Issues 216-222 (1966), p. 49 "Điều khiền báo bí mật (như Tháng mười: 1931-1932, Thường trực Cách mạng: 1934-1937, Qnån chúng Z 1937-1938) và công khai (như Le militant::I936, Tháng mười: 1938, Tia sáng:1939) của nhóm, viết nhiều sách mỏng đề phụng sự chủ nghĩa như ti Vẩn đề.

Liên kết ngoàiSửa đổi