Tiberius Julius Rhescuporis III

Rhescuporis III (tiếng Hy Lạp: Τιβέριος Ἰούλιος Ῥησκούπορις Γ' Φιλοκαῖσαρ Φιλορωμαῖος Eὐσεβής, Tiberios Iulios Rheskouporis Philocaesar Philoromaios Eusebes, đầu thế kỷ thứ 3 – mất năm 228) là một vị vua người Rô-ma của Vương quốc Bosporos. Như các vị vua Bosporos khác, Rhescuporis III được biết đến từ việc đúc tiền, vì vậy các sự kiện lịch sử trong thời gian tại vị của ông thường có ít thông tin.[1]

T. J. Rhescuporis III
Xu in hình Rhescuporis III, chữ ghi: ΒΑCΙΛΕΩC ΡΗΣΚΟΥΠΟΡΙΔΟC
Vua vương quốc Bosporos
Tại vị211 - 228
Tiền nhiệmSauromates II
Kế nhiệmCotys III
Thông tin chung
Mất228
Hậu duệCotys III
Sauromates III
Thân phụSauromates II

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Mitchiner, Michael (1978). The Ancient & Classical World, 600 B.C.-A.D. 650 (bằng tiếng Anh). Hawkins Publications. tr. 69. ISBN 978-0-904173-16-1.
Tiền nhiệm:
Sauromates II
Vua của Cimmeria Bosporos
211-228
Kế nhiệm:
Cotys III