Tim (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tim trong tiếng Việt có thể là: