Tinh tú (星宿) hay Sao Tinh, là một trong hai mươi tám chòm sao Trung Quốc cổ đại (nhị thập bát tú). Nghĩa đen của tên gọi này là ngôi sao và con vật tượng trưng là ngựa. Nó là một trong 7 chòm sao thuộc về Chu Tước ở phương Nam, tượng trưng cho Hỏa của Ngũ hành và mùa hè.

Chòm sao Tinh Tú

Quần sao

sửa
Hán-Việt Trung Chòm sao Số lượng sao Ý nghĩa
Tinh Trường Xà 7 Thất tinh, đại biểu cho y phục.
Thiên Tướng 天相 Lục Phân Nghi 3 Thừa tướng.
Thiên Tắc 天稷 Thuyền Phàm 5 Lúa trời, quan phụ trách nông nghiệp.
Hiên Viên 軒轅 Sư Tử/Thiên Miêu 17 Hoàng Đế.
Ngự Nữ 御女 Sư Tử 1 Người hầu nữ của Hoàng Đế.
Nội Bình 御女 Tiểu Sư 4 Quan quản lý pháp luật, pháp quan.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa