Titani(IV) iodide

hợp chất hóa học

Titan(IV) iodide là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học TiI4. Đây là chất rắn dễ bay hơi màu đen, được phát hiện lần đầu bởi Rudolph Weber năm 1863[1]. Nó là một chất trung gian trong quá trình Van Arkel để tẩy urani.

Titan(IV) iodide
Cấu trúc rỗng của titan(IV) iodide
Cấu trúc đặc của titan(IV) iodide
Danh pháp IUPACTitanium(IV) iodide
Tên khácTitan tetraiodide
Titanic iodide
Nhận dạng
Số CAS7720-83-4
PubChem111328
Số EINECS231-754-0
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
ChemSpider99888
Thuộc tính
Công thức phân tửTiI4
Khối lượng mol555,496 g/mol
Bề ngoàitinh thể đỏ nâu
Khối lượng riêng4,3 g/cm³
Điểm nóng chảy 150 °C (423 K; 302 °F)
Điểm sôi 377 °C (650 K; 711 °F)
Độ hòa tan trong nướcthủy phân
Độ hòa tan trong các dung môi kháchòa tan trong CH2Cl2, CHCl3, CS2
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểkhối (a = 12,21 Å)
Tọa độtứ diện
Mômen lưỡng cực0 D
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chínhthủy phân mạnh mẽ
ăn mòn
Chỉ dẫn R34–37
Chỉ dẫn S26–36/37/39–45
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Tính chất vật lý Sửa đổi

TiI4 là một iod kiềm nhị phân phân tử hiếm, bao gồm các phân tử cô lập của các trung tâm tứ diện Ti(IV). Khoảng cách Ti–I là 261 pm. Phản ánh nhân vật phân tử của nó, TiI4 có thể được chưng cất mà không phân hủy ở một bầu khí quyển; tài sản này là cơ sở của việc sử dụng nó trong quá trình Van Arkel. Sự khác biệt về điểm nóng chảy giữa TiCl4 (điểm nóng chảy -24 ℃) và TiI4 (điểm nóng chảy 150 ℃) tương đương với sự khác nhau giữa các điểm nóng chảy CCl4 (điểm nóng chảy -23 ℃) và CI4 (điểm nóng chảy 168 ℃), phản ánh mối liên kết giữa các phân tử van der Waals mạnh hơn trong các iodide.

Hai polymorphs của TiI4 tồn tại, một trong số đó là rất cao hòa tan trong dung môi hữu cơ.

Điều chế Sửa đổi

Có 3 phương pháp phổ biến:

  • Nung titan và iod trong lò ống ở 425 ℃:
Ti + 2I2 → TiI4

Phản ứng này có thể được phản ứng nghịch để tạo ra những màng tinh thể kim loại titan rất tinh khiết.

TiCl4 + 4HI → TiI4 + 4HCl
3TiO2 + 4AlI3 → 3TiI4 + 2Al2O3

Phản ứng hóa học Sửa đổi

Giống như TiCl4 và TiBr4, TiI4 hình thành từ cơ sở Lewis, nó cũng có thể bị khử. Khi việc khử được tiến hành với sự hiện diện của kim loại Ti, ta có thể thu được các dẫn xuất polyme Ti(III) và Ti(II) như CsTi2I7 và CsTiI3[2]. Trong dung dịch CH2Cl2, TiI4 có một số phản ứng với alken và alkyl tạo thành dẫn xuất iod hữu cơ.[3]

Hợp chất khác Sửa đổi

TiI4 còn tạo một số hợp chất với NH3, như:

  • TiI4·2NH3 – chất rắn màu đen;
  • TiI4·6NH3 – chất rắn màu vàng.[4]

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Weber, R. (1863). “Ueber die isomeren Modificationen der Titansäure und über einige Titanverbindungen”. Annalen der Physik. 120 (10): 287–294. Bibcode:1863AnP...196..287W. doi:10.1002/andp.18631961003.
  2. ^ Jongen, L.; Gloger, T.; Beekhuizen, J.; Meyer, G. (2005). “Divalent Titanium: The Halides ATiX3 (A = K, Rb, Cs; X = Cl, Br, I)”. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 631 (2–3): 582. doi:10.1002/zaac.200400464.
  3. ^ Shimizu, M.; Toyoda, T.; Baba, T. (2005). “An Intriguing Hydroiodination of Alkenes and Alkynes with Titanium Tetraiodide”. Synlett (16): 2516. doi:10.1055/s-2005-872679.
  4. ^ G. W. A. Fowles, D. Nicholls – 201. The reaction between ammonia and transition-metal halides. Part V. The reaction of ammonia with titanium (IV) bromide and titanium (IV) iodide. J. Chem. Soc., 1959, 990–997. doi:10.1039/JR9590000990.