Toàn quyền Thịnh vượng chung Úc (tiếng Anh: Governor-General of the Commonwealth of Australia), là một chức vụ có tính chất nghi thức trong tổ chức chính phủ Úc. Chức vụ này do Quốc vương hay Nữ hoàng Anh[1][2] bổ nhiệm, để thay mặt quân chủ Anh chính thức bổ nhiệm nhiều chức sắc trong chính phủ như đại sứ, nghị sĩ, chánh án, và đóng dấu hoàng gia chấp thuận các nghị luật hành pháplập pháp. Đồng thời, vì hiện nay lãnh thổ Bắc Úc chưa chính thức trở thành tiểu bang, Toàn quyền sẽ đảm nhận tư cách "quan kinh lược" lãnh thổ này.

Trên thực tế, chức vụ Toàn quyền thường do Thủ tướng Úc đề nghị, sau khi bàn thảo với cá nhân, hoặc đảng phái chính trị, hoặc với hoàng gia Anh. Sau đó, Thủ tướng sẽ đệ đơn xin Vua Anh bổ nhiệm người này. Đơn này có thể bị bác, nhưng xưa nay hiếm có hiện tượng này. Chức vụ Toàn quyền Úc hiện nay hoàn toàn mang tính chất lễ nghi, đại diện cho vua Anh tại Úc.

Danh sách các toàn quyền Úc sửa

 
Sir Isaac Isaacs, người sinh tại Úc đầu tiên được đề cử rồi bổ nhiệm làm Tổng toàn quyền (1931-1936)
Thứ tự Nhiệm kỳ Tổng toàn quyền Chân dung
1 1 tháng 1 năm 1901 - 9 tháng 1 năm 1903 John Adrian Louis Hope  
2 9 tháng 1 năm 1903 - 21 tháng 1 năm 1904 Hallam Tennyson  
3 21 tháng 1 năm 1904 - 9 tháng 9 năm 1908 Henry Northcote  
4 9 tháng 9 năm 1908 - 31 tháng 7 năm 1911 William Ward  
5 31 tháng 7 năm 1911 - 18 tháng 5 năm 1914 Thomas Denman  
6 18 tháng 5 năm 1914 - 6 tháng 10 năm 1920 Ronald Munro-Ferguson  
7 6 tháng 10 năm 1920 - 8 tháng 10 năm 1925 Henry Forster  
8 8 tháng 10 năm 1925 - 21 tháng 1 năm 1931 John Baird  
9 21 tháng 1 năm 1931 - 23 tháng 1 năm 1936 Isaac Alfred Isaacs  
10 23 tháng 1 năm 1936 - 30 tháng 1 năm 1945 Alexander Hore-Ruthven  
11 30 tháng 1 năm 1945 - 11 tháng 3 năm 1947 Vương tử Henry  
12 11 tháng 3 năm 1947 - 8 tháng 5 năm 1953 William John McKell  
13 8 tháng 5 năm 1953 - 2 tháng 2 năm 1960 William Joseph Slim  
14 2 tháng 2 năm 1960 - 3 tháng 2 năm 1961 William Morrison  
15 3 tháng 8 năm 1961 - 7 tháng 5 năm 1965 William Sidney  
16 7 tháng 5 năm 1965 - 30 tháng 4 năm 1969 Richard Casey  
17 30 tháng 4 năm 1969 - 11 tháng 7 năm 1974 Paul Hasluck  
18 11 tháng 7 năm 1974 - 8 tháng 12 năm 1977 John Kerr  
19 8 tháng 12 năm 1977 - 29 tháng 7 năm 1982 Zelman Cowen  
20 29 tháng 7 năm 1982 - 16 tháng 2 năm 1989 Ninian Stephen  
21 16 tháng 2 năm 1989 - 16 tháng 2 năm 1996 Bill Hayden  
22 16 tháng 2 năm 1996 - 29 tháng 6 năm 2001 William Deane  
23 29 tháng 6 năm 2001 - 28 tháng 5 năm 2003 Peter Hollingworth  
24 11 tháng 8 năm 2003 - 11 tháng 8 năm 2008 Michael Jeffery  
25 5 tháng 9 năm 2008 - 28 tháng 3 năm 2014 Quentin Bryce  
26 28 tháng 3 năm 2014 - 1 tháng 7 năm 2019 Peter Cosgrove  
27 1 tháng 7 năm 2019 - nay David Hurley  

Tham khảo sửa

  1. ^ Governor-General of the Commonwealth of Australia—official website Retrieved ngày 1 tháng 1 năm 2015.
  2. ^ Constitution sections 2, 61 and 68.

Liên kết ngoài sửa

  • “The Office of the Governor-General”. Official website. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2015.
  • “Governors-General”. Australian Government. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2015.
  • “Letters Patent, ngày 21 tháng 8 năm 1984”. Federal Register of Legislation. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2017.
  • “Governor-General Act 1974 (Cth)”. Federal Register of Legislation. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2017.
  • “The Constitution (full text download)”. Federal Register of Legislation. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2017. "The Constitution as in force on ngày 1 tháng 6 năm 2003 together with proclamation declaring the establishment of the Commonwealth, letters patent relating to the Office of Governor-General, Statute of Westminster Adoption Act 1942, Australia Act 1986."
  • A Mirror to the People a 58-minute documentary film on the Office of Governor-General of Australia 1999. Dir: Daryl Dellora. Features Sir William Deane, Sir Zelman Cowen, Sir Ninian Stephen. Special Commendation ATOM Awards.