Toàn vũ trụ hay Đại vũ trụ (Omniverse) là toàn bộ khái niệm về tất cả các vũ trụ có thể, với tất cả các định luật có thể có của vật lý.[1]

Trong phạm vi vật lý thiên văn, hạn chế của định nghĩa từ "vũ trụ" là nó chỉ có một tập hợp các "định luật vật lý và các hằng số điều chỉnh", được mở rộng để bao gồm nhiều tập hợp các định luật và hằng số vật lý, thể hiện như toàn bộ hoặc một phần riêng biệt vũ trụ. Thuật ngữ này được sử dụng trong cơ học lượng tử để phân biệt các khái niệm của một số giới hạn của vũ trụ từ tất cả các vũ trụ tồn tại.

Hệ thống cấp bậc trong Toàn vũ trụSửa đổi

 
Giả thiết các đa vũ trụ tồn tại song song nhau. Trên cùng là vũ trụ chúng ta đang sống
  1. Vũ trụ (Universe): Mô tả nội một tập hợp vốn tương đối về kích thước/cấu trúc (các thuộc tính/phương thức) được biết đến như là vũ trụ chúng ta mà đang sống. Một vũ trụ, là một tổ chức không thời gian cá biệt với số chiều không thời gian cụ thể và tập hợp các định luật vật lý xác định. Vũ trụ khác có thể có số chiều không thời gian và các định luật vật lý khác biệt so với vũ trụ của chúng ta.[2][3]
  2. Đa vũ trụ (Multiverse): Nhiều vũ trụ song song cùng tồn tại có các tính chất vật lý và định luật khác nhau.
  3. Nguyên vũ trụ (Metaverse): Có cấu trúc là Đa vũ trụ và nó chuyển động trong Dị vũ trụ.
  4. Dị vũ trụ (Xenoverse): Là một vũ trụ chưa rõ nhưng cấu trúc bên trong là Nguyên vũ trụ và Đa vũ trụ.
  5. Siêu vũ trụ (Hyperverse): Chứa các Dị vũ trụ, Siêu vũ trụ có lẽ là chiếm ¼ tổng của Toàn vũ trụ, cũng không được nhầm lẫn với Hyperversus và kết thúc tắt của đa vũ trụ: Nguyên vũ trụ và Dị vũ trụ.
  6. Toàn vũ trụ (Omniverse): Toàn bộ vũ trụ hay đại vũ trụ, hay là tất cả các cấp của vũ trụ được phân loại theo các thuộc tính và phương thức hoạt động trong vũ trụ con của nó. Một số hoặc tất cả các vũ trụ có phương thức tồn tại có thể được hiện thực hóa.
  7. Hư vô (Nothingness): Được cho là không gian vô hạn chiều. Từ nó, các vũ trụ xuất hiện theo nguyên lý bất định Heisenberg. Cần lưu ý không gian này là khoảng trống vô hạn (không gian tuyệt đối của Newton) khác với không gian bình thường ngày nay được các nhà khoa học chứng minh có thể giãn nở (không gian tương đối của Einstein).

Kết thúc của Toàn vũ trụ vô tậnSửa đổi

Trong một số quan điểm, số lượng tập con của Toàn vũ trụ có thể là hữu hạn. Cho rằng Toàn vũ trụ là tập hợp lớn nhất được khái niệm, như xem một đôi khi được gọi là "vô tận"(∞). Từ khung tham khảo này, nó có thể ngay cả khi mỗi đa vũ trụ có luật hoàn toàn khác nhau của vật lý, và số lượng khả năng gần như không thống nhất, sẽ có một giới hạn và kết thúc các khả năng. Nhiều nhà thiên văn học, mặc dù tin Toàn vũ trụ là vô hạn, và làm như vậy với lý thuyết này: nếu Toàn vũ trụ là hữu hạn, sau đó sẽ là không có định luật về kích thước, và qua đó gây ra nhiều vấn đề lớn.

Quan điểm này được lập ra trong lý thuyết về tách mảnh Toàn vũ trụ vào vũ trụ, đa vũ trụ, giải thích nhiều thế giới, lý thuyết M, vũ trụ song song, thế giới khả thi, v.v. Từ nguyên của "vũ trụ" dùng để chỉ toàn bộ một thực tại. Omni là một tiền tố có nghĩa là "tất cả", làm cho các Toàn vũ trụ bao gồm tất cả các vũ trụ có thể, không giống như đa vũ trụ mà có thể bao gồm bất cứ hai hay nhiều vũ trụ với các thiết lập tương tự của định luật và các hằng số.

Ví dụ minh họaSửa đổi

Người ta có thể tưởng tượng Toàn vũ trụ như một cấu trúc cây: Toàn vũ trụ là các thân cây, Metaverse là tập hợp của định luật chi phối sự hình thành của các cành, đa vũ trụ từng là một cành, và mỗi vũ trụ (vũ trụ) là một chiếc lá.

Ngoài ra, Toàn vũ trụ có thể được minh họa như là một khu rừng, trong đó Metaverse là tập hợp của định luật điều chỉnh các hệ sinh thái vũ trụ xác định sự phân bố cây trong rừng, đa vũ trụ là một cây trong rừng, một vũ trụ như là một chi nhánh về điều đó cây, và tất cả các chi nhánh và lá hơn nữa chân trời tập hợp hơn nữa trong vũ trụ đó.

Lịch sửSửa đổi

Thuật ngữ "Omniverse" (Toàn vũ trụ) được xem là đã được sáng tạo bởi Mark Gruenwald. Nó đã được phổ biến rộng rãi bởi nhà soạn nhạc, nhà văn Sun Ra. Nhà toán học Roger Penrose đã từng dùng thuật ngữ "Omnium".[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Penrose, Roger The Road to Reality New York:2005 Alfred A. Knopf, Page 784. Note (Lưu ý): the term Penrose actually uses is "omnium" but this has been universally rendered on the blogosphere and in various publications as "omniverse". Penrose states that he derived the term "omnium" from the Classicist (Thuật ngữ mà Penrose thực sự sử dụng là "omnium" nhưng điều này đã được phổ ra trên thế giới và trong các ấn phẩm khác nhau như "Omniverse". Penrose nói rằng ông lập khái niệm "omnium" từ văn hóa cổ điển).
  2. ^ Tegmark, Max (2003). “Parallel Universes”. Scientific American. Đã bỏ qua tham số không rõ |month= (trợ giúp)
  3. ^ Stapledon, Olaf Star Maker 1937