Tomato Torrent là trình khách BitTorrent chỉ chạy trên hệ điều hành Mac OS X. Tomato Torrent là một phân nhánh của Mainline, phiên bản hiện nay yêu cầu hệ điều hành Mac OS X 10.2 hoặc mới hơn.

Tomato Torrent
Tomato Torrent icon
Tomato Torrent 1.1.2 on Mac OS X 10.4.6.png
Tomato Torrent 1.1.2 đang tải debian
Phát triển bởiSarwat Khan
Phiên bản ổn định
1.5.1 / ngày 11 tháng 3 năm 2007
Hệ điều hànhMac OS X
Thể loạiTrình khách BitTorrent
Giấy phépGiấy phép mã mở BitTorrent
Websitehttp://sarwat.net/bittorrent/

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi