Trà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trà có thể là tên gọi của:

  • Loài thực vật có danh pháp khoa học Camellia sinensis theo nghĩa hẹp, theo nghĩa rộng có thể chỉ chung các loài thuộc chi Camellia.
  • Một con sông nhỏ chạy giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang: sông Trà