Trác Châu (chữ Hán giản thể: 涿州市, âm Hán Việt: Trác Châu thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 742 ki-lô-mét vuông, dân số 570.000 người. Mã số bưu chính của thị xã Trác Châu là 072750. Chính quyền thị xã đóng ở Uyển Dương Tây Lộ. Về mặt hành chính, thị xã Trác Châu được chia thành 3 nhai đạo, 5 trấn, 6 hương và một khu phtá triển kinh tế khoa học. Tổng cộng có 410 thôn hành chính.

  • Nhai đạo: Song Tháp, Thanh Lương Tự, Đào Viên.
  • Trấn: Tùng Mộc Điếm, Mã Đầu, Đông Tiên Pha, Đông Thành Phươngg, Cao Quan Trang.
  • Hương: Bách Xích Can, Tôn Trang, Đậu Trang, Nghĩa Hòa Trang, Tập Sào, Lâm Đồn.,

Tham khảoSửa đổi