Tráng Dũng Bá (chữ Hán:壮勇伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Thanh Bình Tráng Dũng Bá Ngô Thành (sau được tiến phong làm Thanh Bình Tráng Dũng Hầu, khi mất được truy tặng là Cừ Tráng Dũng Công)
  • Minh triều Tuyên Thành Tráng Dũng Bá Vệ Dĩnh (sau được truy phong làm Tuyên Thành Tráng Dũng Hầu)

Xem thêm

sửa