Tráng Dũng Hầu (chữ Hán:壮勇侯) là thụy hiệu của một số vị Hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Thanh Bình Tráng Dũng Hầu Ngô Thành (trước kia từng làm Thanh Bình Tráng Dũng Bá, sau được truy tặng làm Cừ Tráng Dũng Công)
  • Minh triều Tuyên Thành Tráng Dũng Hầu Vệ Dĩnh (truy tặng, thực tế chỉ là Tuyên Thành Tráng Dũng Bá)

Xem thêm

sửa