Tráng Công (chữ Hán:壯公) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử bên Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bao Trung Tráng huyện công Vương Tốn thời Đông Tấn (lúc đầu chỉ là Bao Trung Tráng Bá)
  • Nam Thành Tráng Công Vương Thần Niệm đời nhà Lương (truy tặng, thực tế chỉ là Tráng hầu, có các thụy hiệu khác là Trung côngTrung hầu)
  • Vũ Xương Tráng Công Chu Quýnh (sau được cải thụy hiệu là Lương Thành Trung Tráng Công) thời nhà Trần, trước đó vào thời nhà Lương lờn lượt gọi là Tây Lăng Tráng Bá, Tây Lăng Tráng Hầu và Long Nguyên Tráng Hầu.
  • Hồ Tráng Công (hoặc Dực Tráng Công) Tần Quỳnh đời nhà Đường.
  • Đông Lai Tráng Công Công Tôn Vũ Đạt đời nhà Đường.

Xem thêm sửa